header-image

Crowdfunding: Het nieuwe fondsenwerven


Patiënten organisaties krijgen steeds minder subsidie. Ook de traditionele collecte en donateurs brengen steeds minder op. Tijd dus om op een andere manier fondsen te gaan werven. Crowdfunding kan hier een oplossing voor zijn. Recent ben ik door Proven Web Concepts gevraagd om het project Online-ondernemen te begeleiden bij PGOsupport.

PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties die landelijk werken. Wij adviseren deze organisaties en ondersteunen initiatieven die hun positie versterken. Zowel bij organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering als bij kwaliteit van zorg.

Start pilot Crowdfunding

Op 1 april was het zover, de ondertekening van de pilotovereenkomst en de start van het traject Online-ondernemen “steun, deel en bind”. Deze pilot wordt een middel voor PG-organisaties om mensen via hun website meer te binden, zodat het de patiënten en gehandicapten (PG)-organisatie meer geld oplevert. Het is als het ware een legodoos, vol met bouwstenen (tools/widgets), waarmee PG-organisaties hun sites aantrekkelijker en dynamischer kunnen maken, zodat bezoekers bereid zijn geld (uit) te geven aan/via de PG-organisaties. Beleving en binding spelen daarbij een essentiële rol. Die ‘beleving’ wordt verzorgd door Proven Web Concepts en de ‘webshop’ wordt ingericht door mijnzorgwinkel.nl. Op 1 september wordt het eindproduct opgeleverd, zodat het verspreid kan worden onder geïnteresseerde en deelnemende PG-organisaties.

De deelnemende partijen zijn:

deelnemende partijen pilot

Op de foto staan de stuurgroepleden van links naar rechts; Sybe de Lint (PGOsupport), Jacqueline Solleveld (MSVN), Eduard Zijlstra (Mijnzorgwinkel.nl), Annelies Kienhuis (Per Saldo), Rutger van Ommeren en Marnix Smulders (PWC).

DELEN VIA: